نگاهی به شرایط آموزش علوم اسلامی در فضای مجازی

پنج سال پیش طی یادداشتی به بررسی شرایط آموزش الکترونیکی در حوزه‌های علمیه پرداختم و اوضاع نامطلوب آموزش و یادگیری علوم اسلامی را در فضای مجازی تشریح کردم. اکنون بررسی مجدد موضوع نشان می‌دهد نه‌تنها در این زمینه پیشرفتی نداشته‌ایم، بلکه با کمال تأسف همان فعالیت‌های اندک و پراکنده گذشته نیز در این مدت با افت کمی و کیفی روبرو بوده است.

شرایط داوطلبان دوره‌های مجازی در نظام‌نامه یادگیری الکترونیکی

بخش سوم نظام‌نامه یادگیری الکترونیکی (که قبلاً به آن اشاره کرده بودم) به آیین‌نامه آموزشی اختصاص یافته و مقررات خاص دوره‌های آموزش الکترونیکی را در سطح آموزش عالی مشخص کرده است. نخستین بند از فصل اول این آیین‌نامه که شرایط داوطلبان ورود به نظام یادگیری الکترونیکی را تعیین می‌کند، از جمله نقاط نیازمند به اصلاح و بازنگری در این نظام‌نامه است.

   1  

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.