مزایا و نگرانیهای آموزش الکترونیکی
جلسات هم‌زمان و رفع اشکالآموزش الکترونیکی به‌عنوان روشی نوین و کارآمد برای گسترش دانش و ایجاد فرصتهای برابر فراگیری در حال گسترش است. در این شیوۀ آموزشی دروس با دو روش هم‌زمان و غیرهم‌زمان ارائه می‌شود. یکی از مزایای آموزش الکترونیکی برداشته شدن محدودیتهای زمانی است. به این معنی که فراگیر در این دوره می‌تواند در هر ساعت از شبانه‌روز که مناسب بداند در کلاس خود شرکت کند. لذا برای حفظ این مزیت استفاده از روش غیر‌هم‌زمان ترجیح پیدا می‌کند. در روش غیرهم‌زمان دروس با همۀ ویژگیها و امکاناتی که برای جذابیت، تفهیم و تعامل لازم است از قبل تولید و به دانشجو عرضه می‌شود. اما این دروس هر قدر هم جذاب و کامل ساخته شوند نمی‌توانند جایگزین کاملی برای کلاسهای حضوری باشند.

خوشا به حال زائران مدینه


این روزها آن‌قدر مشغول کاریم که حواسمان نیست در چه ایامی به‌سر می‌بریم و در مقدس‌ترین اماکن دنیا چه اتفاقی در حال رخ دادن است. اما امروز که با آقا سعید خداحافظی کردم ناگهان به‌خود آمدم که عجب! گروه زیادی از دوستان و اساتید و همکاران در مدینه‌اند و من امسال هم مثل سالهای گذشته اینجا غرق در کارهای روزمرۀ همیشگی! بغض گلویم را فشرد و بر بی‌سعادتی و بی‌توفیقی خود حسرت و به توفیق و موقعیت این عزیزان غبطه خوردم.

یک خاطرۀ زیبا

با وجود سنگینی و سختی کار راه‌اندازی و مدیریت دانشکدۀ مجازی، وقتی به اتفاقی که رخ داده و الطافی که خداوند متعال به این طرح و حرکت داشته است فکر می‌کنم و جمع خوب و صمیمی همکاران و دانشجویان این دانشکده را می‌بینم همۀ خستگیها از تنم بیرون می‌رود و احساس شعف و افتخار جایی برای ناامیدی و ملالت باقی نمی‌گذارد.

   1  

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.