ششمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیکی

یکی از معدود اقدامات اساسی و خوب در زمینه یادگیری الکترونیکی در ایران، کنفرانسی است که هر ساله به همت جمعی از علاقمندان این موضوع در دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود. این جمع صمیمی از سال ۱۳۸۵ در کنفرانسی که به همت دانشگاه زنجان برگزار شد شکل گرفت و تا کنون به بهانه پنج همایش ملی ارتباط خود را حفظ کرده است. این روزها جلسات مقدماتی ششمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیکی به میزبانی دانشگاه تهران در حال برگزاری است و همچنان توفیق دارم در جمع اعضای کمیته علمی کنفرانس از محضر اساتیدی ارزشمند بهره‌مند باشم.
شعار پنجمین کنفرانس آموزش الکترونیکی

عضویت در کمیتۀ علمی کنفرانس‌های مختلف آموزش الکترونیکی کشور طی چند سال گذشته، توفیق و فرصت خوبی را برایم فراهم ساخته است تا ضمن همراهی با اساتید برجسته و باتجربۀ کشور که در دو حوزۀ پداگوژی و مهندسی، راه‌بری آموزش الکترونیکی ایران را بر عهده دارند، از محضر آنان بهره‌های فراوان ببرم. مدتی است جلسات برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی که میزبانی آن را دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر عهده دارد آغاز شده است. یکی از مباحث جلسۀ اخیر کمیتۀ علمی، انتخاب شعاری برای این نوبت از کنفرانس بود.

نقش مدرس در یادگیری الکترونیکی

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه الزهراء (س) که در صدد راه‌اندازی دوره‌های مجازی است به منظور توجیه مدیران خود کارگاهی را ترتیب داد و مرا دعوت کرد تا ضمن معرفی دستاوردهای دانشکدۀ مجازی علوم حدیث، وظایف اساتید دوره‌های الکترونیکی و نحوۀ تنظیم روابط آنان با دانشجویان را برای رئیس، معاونان و مدیران این دانشگاه تبیین کنم.

   1  

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.