Instagram
حضور و غیاب در آموزش الکترونیکی

یکی از پرسش‌هایی که ذهن مدیران سامانه‌ها و دوره‌های آموزش الکترونیکی را به خود مشغول ساخته، ضرورت و شیوه حضور و غیاب دانشجویان در کلاس‌ها و فعالیت‌های آموزشی است.

واکنشی هنرمندانه و انسانی به وقایع پاریس
مسير فناوري اطلاعات کليه حقوق مادي و معنوي براي نويسنده محفوظ است.

پشتیبانی