Instagram
نگاهی به شرایط آموزش علوم اسلامی در فضای مجازی

پنج سال پیش طی یادداشتی به بررسی شرایط آموزش الکترونیکی در حوزه‌های علمیه پرداختم و اوضاع نامطلوب آموزش و یادگیری علوم اسلامی را در فضای مجازی تشریح کردم. اکنون بررسی مجدد موضوع نشان می‌دهد نه‌تنها در این زمینه پیشرفتی نداشته‌ایم، بلکه با کمال تأسف همان فعالیت‌های اندک و پراکنده گذشته نیز در این مدت با افت کمی و کیفی روبرو بوده است.

شرایط داوطلبان دوره‌های مجازی در نظام‌نامه یادگیری الکترونیکی

بخش سوم نظام‌نامه یادگیری الکترونیکی (که قبلاً به آن اشاره کرده بودم) به آیین‌نامه آموزشی اختصاص یافته و مقررات خاص دوره‌های آموزش الکترونیکی را در سطح آموزش عالی مشخص کرده است. نخستین بند از فصل اول این آیین‌نامه که شرایط داوطلبان ورود به نظام یادگیری الکترونیکی را تعیین می‌کند، از جمله نقاط نیازمند به اصلاح و بازنگری در این نظام‌نامه است.

مسير فناوري اطلاعات کليه حقوق مادي و معنوي براي نويسنده محفوظ است.